Política De Privacitat I Política De Protecció De Dades

1.- Introducció

El present document té per objecte establir la Política de Privadesa d’aquesta pàgina web, www.mansion-games.com (en endavant, el “Lloc Web”).

En accedir i utilitzar el Lloc Web estarà consentint de forma expressa el tractament de les seves dades pel que fa a aquesta política, encara que ho fa de forma revocable i sense efectes retroactius. El seu accés a aquest lloc web està, per tant, subordinat a aquesta política, així com tota la legislació aplicable a la qual es fa referència en aquest apartat, així com en l’Avís Legal.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 16 anys sense el consentiment de les persones que exerceixin la pàtria potestat o tutors legals.

Aquesta política de privacitat s’aplica a totes les pàgines web i dominis (www.mansion-games.com).

En virtut de l’article 24 del RGPD l’informem de l’entitat que actua com a Responsable de tractament:

MANSION STUDIOS S.L.

CIF: B16607731 | Tel. 650560904

C/Isaac Newton, s/n 1er Local B2

070120 Palma de Mallorca, Illes Balears.

Delegat de Protecció de dades, Gabriel Barragán: dpdmallorca@gmail.com

2.- Amb Quina Finalitat Tractem Les Seves Dades Personals?

El nostre Lloc Web és mantingut i actualitzat amb la màxima responsabilitat per part de MANSION STUDIOS SL. Si les seves dades ens fossin proporcionades per rebre informacions o missatges sobre nous productes o serveis, utilitzarem aquestes dades només per a aquest mateix fi.

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), MANSION STUDIOS SL l’informa que les dades personals que vostè. ens facilita, així com aquells altres que ens faciliti durant la relació contractual, seran tractades amb la finalitat de:

  • Realitzar una correcta gestió de la relació, així com la gestió administrativa, econòmica i comercial.
  • Atendre les seves consultes i sol·licituds.
  • Realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis
  • Remetre-li comunicacions personals i obsequis dirigits als nostres clients.
  • Realització d’enquestes d’opinió i fins estadístiques
  • Per informar-li periòdicament de novetats, productes i serveis tant per mitjans escrits com electrònics.
  • En compliment de normatives en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
  • Per tal de poder oferir-li informació adequada als seus interessos.

MANSION STUDIOS SL podrà elaborar un perfil individualitzat, basat en procediments automatitzats sobre el seu comportament i preferències, el resultat té la finalitat de remetre-li informació comercial sobre productes i serveis relacionats amb el sector i activitat pròpia de MANSION STUDIOS SL.

Amb caràcter general no es faran servir les dades rebudes per a cap finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació, en cas d’acceptació expressa, sobre productes o serveis de MANSION STUDIOS SL i relacionats amb el sector de MANSION STUDIOS SL.

3.- Com Recollim Les Dades?

Sempre recollim les seves dades mitjançant el seu consentiment exprés i pot ser a través de diferents maneres, com:

Com vostè contacta directament amb MANSION STUDIOS SL, a través del web o mitjançant les línies d’atenció telefònica a clients amb el motiu de sol·licitar informació sobre els nostres productes i serveis.

Quan vostè demana informació o compra a MANSION STUDIOS SL un producte o servei.

Quan vostè participa en les nostres campanyes de màrqueting, a través del web o físicament, esdeveniments, presentacions de producte i / o participant en alguna promoció, sortejos.

Quan amb la seva autorització expressa, una empresa del grup MANSION STUDIOS SL ens comuniquen les seves dades personals.

En els diferents formularis que hi ha al nostre web, poden existir finalitats diferents que procedim a desenvolupar a continuació:

4.- Subscriure A La Nostra Newsletter I Butlletins

La seva adreça de correu electrònic serà únicament utilitzada per a l’enviament de l’esmentada Newsletter que conté informació i notícies rellevants de MANSION STUDIOS SL.

5.- Informació Sobre El Producte O Serveis De MANSION STUDIOS SL.

Tractarem la informació facilitada per vostè amb la finalitat de remetre la informació necessària en relació a les característiques del producte o servei que ens hagi sol·licitat.

6.- Peticions Telefòniques

Les seves dades de contacte seran tractades amb la finalitat de gestionar la informació per vostè sol·licitada.

7.- Finalitat Estadística

Les seves dades seran tractades de forma anonimitzada i agregada per a l’extracció i estudis de màrqueting, així com per millorar els nostres productes i serveis, així com la usabilitat web.

8.- Ús De La Informació Subministrada Per Vostè Durant La Navegació

Adequant les nostres ofertes al seu perfil particular i preferències o necessitats, a partir de la informació personal i comercial que consti en el nostre fitxer com a conseqüència del seu accés al lloc web, així com per permetre una navegació personalitzada.

9.- Finalitats Comercials

En cas que vostè de forma expressa ens ho autoritzi, les seves dades seran tractades amb la finalitat de remetre’ls informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, promocions, obsequis i campanyes de fidelització, vaig sobrar productes i serveis de MANSION STUDIOS SL. En aquest cas, la seva informació es mantindrà en el nostre sistema mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment.

10.- Comunicacions Comercials Per Correu Electrònic

Si ha sol·licitat expressament la recepció de comunicacions comercials electròniques, en qualsevol moment, vostè pot optar per no rebre correus electrònics amb informació comercial utilitzant el mecanisme de cancel·lació de subscripció contingut en cada correu electrònic. Tanmateix, és possible que sí continuï rebent un altre tipus de missatges importants, dels que no podrà donar-se de baixa si resulten rellevants o essencials per a la presentació d’un servei. MANSION STUDIOS SL es compromet a complir amb la seva sol·licitud tan aviat com sigui raonablement possible.

11.- Exercici De Drets

El tractament de les seves dades es farà amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud per a l’exercici dels drets. Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol, si bé fins i tot si retira el seu consentiment, és possible que encara tinguem el dret o obligació sota la legislació aplicable de demanar, utilitzar, transferir o comunicar la seva informació personal. A més, l’informem que és possible que haguem de conservar certa informació per a fins de manteniment de registres i / o per completar qualsevol transacció que s’hagi iniciat abans de sol·licitar un canvi o eliminació.

L’informem que les consentiments per vostè atorgats tenen caràcter completament revocable. La revocació la pot fer en qualsevol moment, bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a MANSION STUDIOS SL o al delegat de Protecció de Dades si ho hagués, tal com figura a l’inici d’aquest document o revocándolo de manera directa en les diferents comunicacions que li remetem. Igualment, l’informem que aquesta revocació no té efectes retroactius i tindrà efecte des del moment de sol·licitud de la mateixa.

12.- Període De Conservació De Les Seves Dades

L’informem que conservarem la seva informació personal pel període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privacitat, llevat que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

Les dades personals proporcionades durant la relació de negoci, es conservaran durant els dos anys següents a la data en què vam obtenir per última vegada la seva autorització, mentre es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.

Les dades personals proporcionades durant la relació contractual, es conservaran durant els deu anys següents, per a poder atendre possibles consultes o reclamacions posteriors, en els terminis establerts per la legislació vinculant com en matèria de garanties i impostos, mentre es mantingui la mateixa, mentre no s’oposi al tractament o no sol·liciti la seva supressió.

13.- Legitimació

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites, està permès per RGPD de conformitat amb les següents bases jurídiques:

La base legal per atendre la relació de negoci, és la legitimació per consentiment exprés de l’Usuari; vostè ha autoritzat, a través d’un formulari automatitzat i / o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats. Vostè pot revocar el consentiment donat en tot moment.

La base legal per atendre la relació contractual, és la legitimació per execució d’un contracte subscrit amb vostè.

A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals.

En tots dos casos, per poder atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, l’interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la seva sol·licitud.

El tractament posterior amb fins comercials es troba emparat en el consentiment que li sol·licitem a cada recollida de dades personals, sense que en cap cas la retirada del consentiment condicioni l’execució de la relació amb MANSION STUDIOS SL.

14.- Destinataris

Si ha autoritzat la cessió de les dades a MANSION STUDIOS SL, accepta que les seves dades personals puguin utilitzar per elaborar un perfil individualitzat, basat en procediments automatitzats sobre el seu comportament i preferències, el resultat té la finalitat de remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis relacionats amb el sector de l’automoció.

MANSION STUDIOS S.L.

CIF: B16607721

Domicili social:

C/Isaac Newton, s/n 1er Local B2 , 07102, Palma

Dades registre:

Inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca al tom 2793,  foli 63, full PCAT M-85623 incripció 1a.

Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del lloc web en el qual se sol·licitin aquestes dades, vostè serà informat, mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per informar sobre el producte o servei seleccionat, així com de les conseqüències de la negativa a facilitar-los, excepte la realització d’un lloguer i en aquest cas MANSION STUDIOS SL l’informa des d’aquest moment que no es considerarà de caràcter voluntari, per la qual cosa serà necessària la seva inclusió per a la formalització de la prestació dels serveis, proporcionar les dades relatives a la identitat i dades de contacte, en ser aquestes dades necessàries per a la formalització i prestació del servei sol·licitat per vostè.

Vostè garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis de contacte i subscripció són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta.

15.- Transferències Internacionals

L’informem que les seves dades no es comunicaran a entitats fora de l’Espai Econòmic Europeu sense el seu consentiment exprés, excepte en els casos en què una norma imperativa permeti la comunicació, en aquests casos l’informarem sempre que sigui possible de les finalitats d’aquesta comunicació.

16.- Confidencialitat

MANSION STUDIOS SL es compromet a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el establiment en el RGPD.

17.- Seguretat De Les Seves Dades Personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, ús indegut, divulgació, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix ​​la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, MANSION STUDIOS SL garanteix la custòdia de les dades objecte de tractament, per la qual cosa adoptarà les mesures pertinents amb tals fins, sempre de conformitat amb l’estat de la tecnologia en cada moment.

Les nostres mesures de seguretat són permanentment actualitzades d’acord amb el desenvolupament tecnològic i obligacions de la normativa en protecció de dades.

En el cas que vostè faciliti dades d’un tercer, per exemple, per informar a un conegut de la publicació d’un anunci, o per recomanar-li el lloc web o un article publicat en el mateix, se l’informa que serà responsable d’haver obtingut el consentiment de la persona i de les dades de la mateixa que faciliti a MANSION STUDIOS SL.

A més, en cas que tingui preguntes sobre el tractament de les seves dades personals, pot dirigir-se a l’entitat dalt descrita, en la seva qualitat de Responsable, qui està a la seva disposició en cas que necessiti informació addicional al tractament de les seves dades personals, desitgi fer suggeriments o plantejar queixes.

MANSION STUDIOS SL no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web que no estiguin sota el domini de MANSION STUDIOS SL, a les que pugui accedir a través dels diferents links que conté la nostra pàgina web, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web que permeti un vincle amb la nostra.

18.- Quins Són Els Seus Drets Quan Ens Facilita Les Dades?

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. MANSION STUDIOS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament no s’ajusta al RGPD.

Vostè té dret a la portabilitat de les seves dades personals.

Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) per l’eventual incompliment de la normativa en matèria de protecció de dades, la informació es troba en aquest link: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php.

El formulari pot remetre per correu a la MANSION STUDIOS SL o al delegat de Protecció de Dades de MANSION STUDIOS SL si ho hagués, a l’adreça de correu electrònic: gbarragan@affinitysolutions.es

Per exercir els drets, ha de verificar la seva identitat mitjançant l’enviament del seu DNI o un altre document acreditatiu legal com el passaport.

L’exercici de la seva banda d’aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d’interès general, com la prevenció o detecció de delictes o pels nostres propis interessos, com el manteniment de la confidencialitat de l’assessorament jurídic. Si vostè exercís algun d’aquests drets, comprovarem que està facultat realment per a això, i li respondrem en un mes (segons el RGPD), o en el termini màxim que preveu la normativa espanyola, si aquest fos inferior.

19.- Social Plugins

MANSION STUDIOS SL utilitza els anomenats Social Plugins de xarxes socials com ara Facebook, Twitter, Instagram i Google+.

Els Social Plugins de la nostra pàgina Web es troben desactivats per defecte, és a dir, no s’activen ni s’envien dades a les nostres xarxes socials sense que l’usuari de la web els activi. Per tant, per a poder utilitzar els Social Plugins ha de activar prement en ells. La finalitat i objecte de la recollida de dades de les xarxes socials, els seus drets i opcions disponibles per a la protecció de les seves dades personals, es descriuen en els avisos de protecció de dades de cadascuna d’aquestes xarxes socials.

20.- Tractament De La Direcció IP

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, MANSION STUDIOS SL podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si) . Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

22.- Avís Legal De Google Analytics

Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View -California-, CA 94043, Estats Units -Google-. Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al lloc web a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del lloc web -incloent la seva direcció IP-serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del lloc web, recopilant informes de l’activitat del lloc web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Aquesta web pot fer ús de tracking tags en determinades pàgines per a mesurament i optimització de campanyes de màrqueting de resultats, no emmagatzemant-se en cap cas informació personal de l’usuari. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d’aquest lloc web . En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta i consent que les seves dades siguin emmagatzemades i tractades per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

Trobareu més informació sobre la política de privadesa de Google Analytics a: http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

23.- Cookies

MANSION STUDIOS SL utilitza cookies per poder conèixer les seves preferències i així optimitzar la presentació de les pàgines del lloc web. Una galeta és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el lloc web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les galetes solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la galeta és adaptar el contingut del lloc web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Ens ajuden a identificar les seccions més visitades del lloc web a Internet, d’aquesta manera podem adaptar els continguts de manera precisa a les seves necessitats. Igualment, permeten saber si el nostre lloc web ja ha estat visitat per vostè, la informació que sobre vostè genera la galeta, només s’emmagatzemen si així ho permet (per exemple, per simplificar l’accés a un lloc protegit mitjançant l’ús d’usuari i contrasenya , de manera que vostè no hagi de introduir l’usuari i contrasenya cada vegada que vulgui entrar). Les cookies s’associen únicament amb el seu usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal, ni en general, a dades del disc dur. La seva acceptació no és necessària per visitar o utilitzar el Lloc Web.

Si voleu consultar més informació sobre què són les galetes, què s’emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., li preguem es dirigeixi a l’enllaç “http://www.interior.gob.es/politica-de-cookies “.

Avui dia tots els navegadors permeten evitar l’emmagatzematge de cookies al seu disc dur mitjançant l’opció de “no acceptar cookies”. També pot eliminar les galetes emmagatzemades al seu ordinador en qualsevol moment. El fet de no acceptar cookies, pot afectar la navegació pel lloc web.

24.- Canvis En La Present Política De Privacitat

MANSION STUDIOS SL pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquest lloc web.

MANSION STUDIOS SL  2020